• 1 سال پیش

  • 11

  • 19:44

رمضانیات، قسمت سوم: اسباب نزول و تفسیر قرآن

رادیو دورنما
1
توضیحات

پیش از شروع فصل چهارم دورنما و مصادف با ماه رمضان ۱۴۰۱ چهار قسمت ویژه منتشر می‌کنیم که در هر کدام یکی از مقاله‌های «دائرة‌المعارف قرآن» بریل را که محتوایی مرتبط با این ماه دارد بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت، مدخل «اسباب نزول» نوشتۀ اندرو ریپین و ترجمۀ سید علی آقایی را مرور می‌کنیم که در جلد اول دائرة‌المعارف صفحات ۲۳۶ تا ۲۴۰ آمده است.

متن مقاله از نسخۀ فارسی دائرة‌المعارف قرآن را در کانال تلگرام دورنما ببینید.


با صدای
فاطمه مصلح‌زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads