• 10 ماه پیش

  • 83

  • 10:35
0
0
  • 10:35

  • 83

  • 10 ماه پیش

توضیحات

سال هاست که اسرار این منطقه ذهن افراد زیادی رو به خودش مشغول کرده، از علاقه مندان به مسائل ماورالطبیعه تا دانشمندان! اما کدومشون جواب درست رو پیدا کردن؟


نسخه تصویری:

https://youtu.be/hZxGlzvuG8k


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads