• 1 سال پیش

  • 614

  • 11:32
  • 11:32

  • 614

  • 1 سال پیش

توضیحات

هیپنوتیزم چطور انجام میشه؟ آیا طی هیپنوتیزم به خواب میریم ؟ آیا کسی که ما رو هیپنوتیزم کرده میتونه مجبورمون کنه کارهای عجیب انجام بدیم؟

جواب همه این سوال ها در این قسمت مسترمایندبا صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads