• 1 سال پیش

  • 511

  • 01:11:59

دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (2)

پادکست رخ
3
3
1

دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (2)

پادکست رخ
  • 01:11:59

  • 511

  • 1 سال پیش

توضیحات
دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (2)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads