• 10 ماه پیش

  • 33

  • 15:29

قله لنین: راهنمای کامل صعود

دکوول پادکست: دکوپاد
1
1
0

قله لنین: راهنمای کامل صعود

دکوول پادکست: دکوپاد
  • 15:29

  • 33

  • 10 ماه پیش

توضیحات

در این اپیزود از مجموعه پادکست‌های دکوول راوی داستان‌های طبیعت برای شما خواهیم بود. با ما از وب سایت دکوول همراه باشید. دکوول دنیایی در نوک انگشتان شماست.

قله لنین: https://decovel.com/page/lenin-peak

راهنمای صعود به قله لنین:  https://decovel.com/page/guide-to-climbing-lenin-peak


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads