• 1 سال پیش

  • 22

  • 13:03

اولین اکسپدیشن زمستانی ایرانیان - رادیو تهران من

دکوول پادکست: دکوپاد
0
0
0

اولین اکسپدیشن زمستانی ایرانیان - رادیو تهران من

دکوول پادکست: دکوپاد
  • 13:03

  • 22

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این اپیزود گفتگویی را رادیو تهران من داشتم تا ابعاد مختلف برنامه اولین اکسپدیشن زمستانی ایرانیان را مورد بررسی قرار دهیم. این اپیزود قبل از اعزام تیم ضبط شده است و امید است مورد بررسی قرار گیرد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads