• 1 سال پیش

  • 7

  • 01:23:55

ردپای استثمار در جهان کودکی - پژوهشی در خصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان

پژوهش های صوتی
0
توضیحات

ردپای استثمار در جهان کودکی

پژوهشی در خصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکانبر گرفته ازکتاب : رد پای استثمار در جهان کودکی - پژوهشی جامع درخصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان


گردآورنده و سرپرست پژوهش: کامیل احمدی

 

نشر: انتشارات آوای بوف- دانمارک

تاریخ انتشار: 2021

شابک: 978-87-93926-64-6


Traces of Exploitation in Childhood “A Comprehensive Research on Forms, Causes and Consequences of Child Labour in Iran”


Project Developer & Supervisor: Kameel Ahmady


Editor: Marziye nekukar

Technical & Publishing: Ghasem Gharehdaghi


 

شرح پادکست


تعدادی از مطالعات برخی از اشکال کار کودکان ازجمله کار در خیابان را مطالعه کرده‌اند، اما کمتر مطالعه‌ای به‌صورت نظام‌مند به بررسی اشکال مختلف کار کودکان، زمینه‌ها، ویژگی‌ها و پیامدهای آن‌ها پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است و برای گردآوری داده‌ها از فنون مصاحبه و مشاهده برمبنای روش نمونه‌گیری هدفمند، گلوله برفی و نظری استفاده‌شده است.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads