• 8 ماه پیش

  • 3

  • 03:52

ماجرای یک پرونده: ناگفته‌های صنعت خودرو(بخش دوم)

رادیو بورس نیوز
0
0
0

ماجرای یک پرونده: ناگفته‌های صنعت خودرو(بخش دوم)

رادیو بورس نیوز
  • 03:52

  • 3

  • 8 ماه پیش

توضیحات

ماجرای یک پرونده :

فصل یک بخش پایانی

🔶چرا صنعت خودور دولتی شد

.

میهمان 

مجید کهزادی ، کارشناس صنعت خودرو 

🔸بعد از جنگ صنعت خودرو دچار افت شد

🔸ما برای هر تحرکی در صنعت نیاز به افراد دلسوز آن صنعت داریم

🔸سال 73 مدیرعامل وقت سایپا به ایران خودرو آمد


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads