• 8 ماه پیش

  • 6

  • 02:55

ماجرای یک پرونده: ناگفته‌های صنعت خودرو(بخش اول)

رادیو بورس نیوز
0
0
0

ماجرای یک پرونده: ناگفته‌های صنعت خودرو(بخش اول)

رادیو بورس نیوز
  • 02:55

  • 6

  • 8 ماه پیش

توضیحات

فصل یک بخش اول

🔶چرا صنعت خودرو دولتی شد


میهمان:

مجید کهزادی، کارشناس صنعت خودرو 


🔸خیلی از کارخانه‌ها به دلیل دولتی شدن از بین رفته‌اند 

🔸 رشد و دلسوزی در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است

🔸در زمان جنگ، تمام توان و تمرکز صنعت خودرو بر روی جنگ بود


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads