• 11 ماه پیش

  • 113

  • 01:02:24

ژئوپولتیک مصر/ یک کشور یک رودخانه

پریسکوپ
2
2
0

ژئوپولتیک مصر/ یک کشور یک رودخانه

پریسکوپ
  • 01:02:24

  • 113

  • 11 ماه پیش

توضیحات

در این اپیزود به تاریخ، جغرافیا و فرهنگ مصر پرداخته شده و تاثیر این پارامترها بر سیاست و ساختار سیاسی مصر بررسی شده است. ضمنا به اهمیت بسیار زیاد رودخانه نیل در شکل‌دهی ساختار سیاسی و حکمرانی مصر پرداخته شده است.


ارتباط با من:

theperiscopepodcast@gmail.com

اینستاگرام پادکست:

@theperiscopepodcast


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads