• 1 سال پیش

  • 74

  • 38:41

ژئوپولتیک آمریکای لاتین: خیلی دور خیلی نزدیک

پریسکوپ
3
3
0

ژئوپولتیک آمریکای لاتین: خیلی دور خیلی نزدیک

پریسکوپ
  • 38:41

  • 74

  • 1 سال پیش

توضیحات
چرا آمریکای لاتین در دو دهه‌ی آینده تاثیر به سزایی در اقتصاد جهانی خواهد داشت و ژئوپولتیک این قاره چه ویژگی‌هایی دارد. ارتباط با من: theperiscopepodcast@gmail.com اینستاگرام پادکست: @theperiscopepodcast

shenoto-ads
shenoto-ads