• 2 ماه پیش

  • 335

  • 01:19:52

اپیزود هشتادویک - راه باریک آزادی – از عربستان تا سوئیس

دغدغه ایران
1
1
0

اپیزود هشتادویک - راه باریک آزادی – از عربستان تا سوئیس

دغدغه ایران
  • 01:19:52

  • 335

  • 2 ماه پیش

توضیحات

اپیزود هشتادویکم پادکست دغدغه ایران

 

راه باریک آزادی – از عربستان تا سوئیس

 

آزادی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» استدلال می‌کنند که آزادی فقط در توازن بین قدرت و ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مقید کردن این حکومت باظرفیت حاصل می‌شود. اپیزود 81 پادکست دغدغه ایران – بخش سوم از شرح کتاب راه باریک آزادی – در ادامه شرح تاریخ پیدایش آزادی در اروپای غربی و انگلستان، تجربه تحولات در امپراطوری اسلامی، ایتالیای شمالی، سوئیس، آمریکا، عربستان معاصر، هند و آفریقای جنوبی را بررسی می‌کند

 

حامی مالی این اپیزود

شرکت اینوتکس ایران

تولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ رای وَن


حمایت از پادکست


Email: dirancast@gmail.com

 

گوینده: محمد فاضلی

امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه

گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین

                 

تاریخ انتشار

اسفند هزار و چهارصدویک


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز