• 1 سال پیش

  • 908

  • 36:42
  • 36:42

  • 908

  • 1 سال پیش

توضیحات

من الان باید این جا باشم چون وقتی برم هتل شاید دیگه این حس رو نداشته باشم تا من رو قبل از مرگ یک بار دیگه پای این مجسمه بکشه. شاید دیگه هیچ وقت این لذت رو با نگاه کردن به این شهرک و مرور خاطرات تلخ و شیرینش تجربه نکنم. البته شاید لذت­های بزرگ­تری هنوز در انتظارم باشه امّا هیچ لذتی، بزرگ­تر یا کوچیک­تر این لذت نیست. هر لحظه از عمر کوتاه ما خاص و غیرقابل تکراره. ازش لذت ببرید.


پادکست (جهان اساطیر) کار جدید «بازندۀ شمارۀ یک» بارگذاری شد. شما میتوانید تخصصی ترین پادکست در مورد اساطیر ایران و جهان هم اکنون در «castbox» و «شنوتو» و «googel adcast» در دسترس شماستشما میتوانید با عضویت در کانال تلگرامی پادکست، به فایلهای نوشتاری و سایر فایل های تکمیلی دسترسی داشته باشید


با صدای
بازندۀ شمارۀ یک

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads