• 04:01

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
[3]. Kurdish Hymn/Kürt İlahi.mp4 // 15 - Rabûna Mesîh // 1. Niha birano, ez wê Mizgîniya ku min da we û we jî qebûl kir û hûn tê de dimînin, bi we didim zanîn. 2. Eger hûn wê Mizgîniya ku min daye we hişk bigirin, hûnê bi wê rizgar jî bibin; an na, we badîhewa bawer kiriye. 3. Çimkî ya ku min stand, min berî her tiştî ragihand we. Wisa ku, Mesîh li gor Nivîsarên Pîroz, ji bo gunehên me mir 4. û hat veşartin û li gor Nivîsarên Pîroz roja sisiyan hat rakirin. 5. Ji Kîfas re, piştre ji diwanzdehan re xuya bû. 6. Piştî vê jî, di carekê de ji pênc sed birayî zêdetir kesî re xuya bû; û pirraniya wan hê dijîn, lê hin ji wan razane. 7. Piştre ji Aqûb re xuya bû, piştre jî ji hemû Şandiyan re. 8. Piştî hemûyan jî, ji min re jî xuya bû, ez ê ku mîna zarokekî jiberçûyî me. 9. Çimkî ez, ji Şandiyan yê herî biçûk im. Ez ne hêja me ku Şandî bêm gazîkirin; ji ber ku min tengahî da civîna bawermendan a Xwedê. 10. Lê ez çi bim, ez bi kerema Xwedê me. Û kerema wî ya li ser min badîhewa neçû, lê ez ji wan hemûyan bêtir xebitîm. Ya rast ne ez, lê belê kerema Xwedê ya bi min re xebitî. 11. Îcar, eger ez an jî ew, em weha didin bihîstin û we jî weha bawer kir. Rabûna Miriyan

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads