• 2 سال پیش

  • 35

  • 00:00

به یاد محمد رضا شجریان

Gazettecast /پادکست گازت
0
0
0

به یاد محمد رضا شجریان

Gazettecast /پادکست گازت
  • 00:00

  • 35

  • 2 سال پیش

توضیحات
این گازت نیست. این ادای احترام گازت به محمدرضا شجریان است. نمره ی بعدی گازت در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads