• 1 سال پیش

  • 0

  • 11:55

فصل ۲ – قسمت ۵ - راسخ بر میثاق عشق

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
0
0
0

فصل ۲ – قسمت ۵ - راسخ بر میثاق عشق

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
  • 11:55

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات
این آخرین نامه خطاب به منادی میثاق، لوا گتسینگر است. در این پنج هفته با او معاشرت و موانست کردیم و در این آخرین نامه او را به عالم بالا بدرقه می‌کنیم و فراموش نخواهیم کرد که او در ظاهر چهل و پنج سال در این عالم زندگی کرد ولی به باطن، هزاره‌ها زیسته است. 

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads