• 1 سال پیش

  • 13

  • 13:12
0
0
0
  • 13:12

  • 13

  • 1 سال پیش

توضیحات
این آخرین نامه خطاب به استاد علیمراد داوودی است. خاطراتی را در ارتباط با آقای دکتر از زبان همسر گرامی ایشان مرور و در انتهی قسمت‌هایی از الواح حضرت عبدالبهاء‌ که به افتخار خاندان آقای دکتر داوودی نازل شده را زینت بخش نامه کرده‌ایم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads