• 1 سال پیش

  • 0

  • 12:36

فصل 2 - قسمت ۱۴ - به قدر یک بند انگشت

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
0
0
0

فصل 2 - قسمت ۱۴ - به قدر یک بند انگشت

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
  • 12:36

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات
امروز اولین نامه را خطاب به دکتر یونس افروخته خواهیم شنید. مردی که فقط به یک اشاره مولای مهربان، از همه زندگی خویش در طهران گذشت و خود را پروانه وار به اراضی مقدسه رساند تا حول شمع وجود حضرت عبدالبهاء‌ به پرواز درآید

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads