• 1 سال پیش

  • 0

  • 13:03
0
0
  • 13:03

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات
در سومین نامه خطاب به دکتر یونس افروخته از بهائیان غربی که در زمان تجدید قلعه بندی عکا، دلتنگ و نگران حضرت عبدالبهاء بودند سخن گفته‌ایم و حضور تعدادی معدود از آنان که موفق شدند در همان ایام به دیدار ایشان بیایند را از زاویه دید یونس خان نگریسته‌ایم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads