• 2 سال پیش

  • 3

  • 11:35

فصل 2 - قسمت ۱۸ - مترجم قابل اعتماد

Bedoone Tambr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
0
0
0

فصل 2 - قسمت ۱۸ - مترجم قابل اعتماد

Bedoone Tambr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
  • 11:35

  • 3

  • 2 سال پیش

توضیحات
نامه امروز، ابتدا به بیان جایگاه یونس خان افروخته به عنوان یک مترجم قابل اعتماد در نزد حضرت عبدالبهاء‌ پرداخته و در ادامه، مقام عبودیت و فنا که همیشه مورد تاکید ایشان بود را از زاویه‌ای تازه نگریسته است.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads