• 1 سال پیش

  • 0

  • 15:20

فصل 2 - قسمت ۲۱ - عبایی مرغوب از شهر نائین

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
0
0
0

فصل 2 - قسمت ۲۱ - عبایی مرغوب از شهر نائین

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
  • 15:20

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات
نقل حکایت شیرین دیگری از حضرت عبدالبهاء‌ در ارتباط با انفاق مال و بخشش و نمونه‌ای از سخاوت بی‌مثیل خودشان زینت بخش نامه امروز است. سخاوتی که به عقیده یونس خان افروخته مصداق بارز جمله‌ای از حضرت بهاء‌الله در یکی از مناجات‌هایشان می‌باشد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads