• 1 سال پیش

  • 1

  • 12:21

فصل 2 - قسمت ۳۶ - بگذار در بی‌کرانه‌ها رها شود

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
0
0
0

فصل 2 - قسمت ۳۶ - بگذار در بی‌کرانه‌ها رها شود

Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ
  • 12:21

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات
با قلب‌هایی آکنده از عشق و سپاس در این آخرین نامه با دکتر سوزان مودی وداع خواهیم کرد. بانویی که مصداق شعر یک شاعر اسکاتلندی است آن‌جا که می‌سراید:
گیسوان سپیدی می‌شناسم . ملکه رنج‌ها با تاجی از موهای نقره‌ای. حلقه گلی از اندوه و شجاعت. حیاتی که به چنین ملکه تاجداری حرمت نهد، خود به داشتن‌اش همچون تاجی از سر می‌بالد.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads