• 1 سال پیش

  • 21

  • 42:45

لایوکست | قسمت دوازدهم: رضا غیابی؛ یک فرصت آفرین

رادیو اکسکوینو
0
توضیحات

این قسمت از لایوکست میزبان رضا غیابی، معاون توسعه کسب و کار ارنیکا بودیم.

از تاریخچه استارتاپ‌های ایرانی گفتیم تا تدکس تهران و آینده اکسکوینو.


shenoto-ads
shenoto-ads