• 1 سال پیش

  • 1

  • 16:09
0
0
  • 16:09

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

💬تولید دوره فقط یک سوی ماجرا است. اگر دوره‌ای عالی داشته باشید اما برای بازاریابی آن قدمی بر ندارید، هیچ‌کس از وجود چنین گنجی با خبر نمی‌شود.

💬برای سر درآوردن از نکته‌های مگوی بازاریابی و فروش دوره آموزشی، گوشتان را به این اپیزود 🎙بدهید.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/alireza-ebrahimian/message

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads