• 3 سال پیش

  • 0

  • 22:26

۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت

Mavara podcast ماورا
0
0
0

۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت

Mavara podcast ماورا
  • 22:26

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads