• 1 سال پیش

  • 65

  • 02:18:26

EP 78 | Future of Iran - AI in business - GPT3 - Simulation - Midjourney

Tabaghe 16 طبقه
0
0
0

EP 78 | Future of Iran - AI in business - GPT3 - Simulation - Midjourney

Tabaghe 16 طبقه
  • 02:18:26

  • 65

  • 1 سال پیش

توضیحات
EP 78 | Future of Iran - AI in business - GPT3 - Simulation - Midjourney

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads