• 1 سال پیش

  • 76

  • 01:45:58

Steve Jobs - Part 1 | استیو جابز - بخش ۱

BioCast | بایوکست
3
3
0

Steve Jobs - Part 1 | استیو جابز - بخش ۱

BioCast | بایوکست
  • 01:45:58

  • 76

  • 1 سال پیش

توضیحات
Steve Jobs - Part 1 | استیو جابز - بخش ۱

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads