• 1 سال پیش

  • 67

  • 01:49:47

Steve Jobs - Part 4 | استیو جابز - بخش ۴

BioCast | بایوکست
0
0
0

Steve Jobs - Part 4 | استیو جابز - بخش ۴

BioCast | بایوکست
  • 01:49:47

  • 67

  • 1 سال پیش

توضیحات
Steve Jobs - Part 4 | استیو جابز - بخش ۴

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads