• 7 سال پیش

  • 3

  • 30:53

«به دیوانگی پایان دهید!»: دانش، قدرت و جنون در «ترانه‌ای از یخ و آتش»

Radio Falsafidan
0
0
0

«به دیوانگی پایان دهید!»: دانش، قدرت و جنون در «ترانه‌ای از یخ و آتش»

Radio Falsafidan
  • 30:53

  • 3

  • 7 سال پیش

توضیحات
«به دیوانگی پایان دهید!»: دانش، قدرت و جنون در «ترانه‌ای از یخ و آتش»

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads