• 6 سال پیش

  • 0

  • 00:00

«به دیوانگی پایان دهید!»: دانش، قدرت و جنون در «ترانه‌ای از یخ و آتش»

Radio Falsafidan
0
0
0

«به دیوانگی پایان دهید!»: دانش، قدرت و جنون در «ترانه‌ای از یخ و آتش»

Radio Falsafidan
  • 00:00

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات

چاد ویلیام تیم استادیار دپارتمان آموزش کالج سیمپسون[۱] خلاصه: میشل فوکو، فیلسوف پساساختارگرای فرانسوی، در کتاب تاریخ جنون تلاش می‌کند تا با دیرینه‌شناسی مفهوم «جنون»، تغییر و تطور آن را در طول تاریخ بررسی کند. پیش از قرن نوزدهم و ظهور روان‌پزشکی بالینی، مفاهیمی چون […]

نوشته «به دیوانگی پایان دهید!»: دانش، قدرت و جنون در «ترانه‌ای از یخ و آتش» اولین بار در فلسفیدن پدیدار شد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads