• 3 سال پیش

  • 0

  • 00:00

کرونا، هواپیما و باقی اخبار

Radio Falsafidan
0
0
0

کرونا، هواپیما و باقی اخبار

Radio Falsafidan
  • 00:00

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

توی اولین قسمت از فصل چهارم رادیو فلسفیدن از این صحبت می‌کنیم که چرا در زمانه‌ی ما مرز راست و دروغ این‌قدر مخدوش شده است. سعی می‌کنیم با کمک هانا آرنت از این بگوییم که واقعیت‌زدایی کردن از دنیا چگونه توانسته کاری کند که مفاهیمی […]

نوشته کرونا، هواپیما و باقی اخبار اولین بار در فلسفیدن پدیدار شد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads