• 4 سال پیش

  • 0

  • 00:00

سردرگمی در پایان عصر محدودیت‌های هنجار‌ی

Radio Falsafidan
0
0
0

سردرگمی در پایان عصر محدودیت‌های هنجار‌ی

Radio Falsafidan
  • 00:00

  • 0

  • 4 سال پیش

توضیحات

  در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که واکنش اکثر مردم به وقایع سیاسی مخلوطی از «خشم» و «ناامیدی‌» است. در این قسمت از رادیو فلسفیدن، از این صحبت می‌کنیم که موقعی که صاحبان قدرت برای حفظ قدرت هرگونه هنجاری را زیر پا می‌گذارند، آیا امیدی به […]

نوشته سردرگمی در پایان عصر محدودیت‌های هنجار‌ی اولین بار در فلسفیدن پدیدار شد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads