• 1 سال پیش

  • 13

  • 11:35

قصه تراپی 133 - دلم بدجور، زندگی کردن می‌خواهد!

sedayezamin
0
توضیحات

" دلم بدجور، زندگی کردن می‌خواهد! " 

برگرفته از مجموعه یادداشت‌های آنتوان چخوف

نوشته: برونو آبراهام کرمر


فارغ از هر «باید و نباید»، فارغ از هر «ایسمی» باید زندگی کرد.

و من چقدر دلم زندگی می‌خواهد...


شنونده‌ی قصه تراپی صدوسی‌وسوم رادیو صدای زمین هستید. 

این داستان برگرفته از کتابی با همین عنوان‌ست. گزیده‌ای هنرمندانه

از یادداشت‌ها و نامه‌های «آنتوان چخوف» که "برونو آبراهام کرمر" 

و "کورین ژورسکو" گردآوری کرده و بعد در قالب نمایشنامه تک‌گویی(مونولوگ) روی صحنه بردند.

این مجموعه‌ی ارزشمند رو "سحر وفایی تاج‌خاتونی" به فارسی ترجمه کرده. 

نامه‌های چخوف نویسنده، نمایشنامه‌نویس و پزشکی که کوشید در تمامِ نوشته‌هاش «انسانیت» رو احیا کنه. 


موسیقی: 

Lumia/Iday

Moving Light/George-Denis Ardeleanshenoto-ads
shenoto-ads