• 1 سال پیش

  • 56

  • 06:44

قصه تراپی 125 - نام شناسنامه: گالیور

sedayezamin
0
0
0

قصه تراپی 125 - نام شناسنامه: گالیور

sedayezamin
  • 06:44

  • 56

  • 1 سال پیش

توضیحات
" نام شناسنامه: گالیور "  نوشته: گری دکستر قصه‌ی دوگانه‌های متضاد در دنیای ما...  این داستان برگرفته از یک مجموعه جستار به قلم گری دِکستِر است. او که نویسنده‌ای آمریکایی‌ست در کتابی با نام اصلی «Title Deeds» به بررسی ریشه‌ی نامگذاری حدود پنجاه اثر ادبی مشهور دنیا پرداخته.  این کتاب در ایران با عنوان «سرگذشت نام‌ها» توسط نشر جهان کتاب، منتشر شده.  موسیقی:  Daydreaming/Out of Woods Butterfly/Morphosis Project سپاس از همراهی و مهر همیشه جاری شما سفیران حال خوب. 

shenoto-ads
shenoto-ads