• 1 سال پیش

  • 496

  • 32:51

بیستم - عقده و کهن الگو (بخش دوم )

یونگ خوانی
0
توضیحات

به ادامه ی بحث کهن الگو و عقده با نگاهی به کتاب «نقشه ی روح» موری اشتاین پرداخته ایم.


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads