• 4 ماه پیش

  • 10

  • 05:50

اپیزود سوم

شفاکست
0
0
0

اپیزود سوم

شفاکست
  • 05:50

  • 10

  • 4 ماه پیش

توضیحات

شفاکست، پادکست پزشکی، مجموعه اپیزود های انتخاب شده، ترجمه شده و تلخیص و روان شده با صدای دوست داشتنی شفا از هاریسون پادکلاس...


با صدای
شفاکست

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads