• 1 سال پیش

  • 12

  • 05:50

اپیزود سوم

شفاکست
0
توضیحات

شفاکست، پادکست پزشکی، مجموعه اپیزود های انتخاب شده، ترجمه شده و تلخیص و روان شده با صدای دوست داشتنی شفا از هاریسون پادکلاس...


با صدای
شفاکست

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads