• 1 سال پیش

  • 14.4K

  • 13:09

2102.پدر آن دیگری (فصل نوزدهم)

داستان شب
0
0
0

2102.پدر آن دیگری (فصل نوزدهم)

داستان شب
  • 13:09

  • 14.4K

  • 1 سال پیش

توضیحات

دوستان شب بخیر


 شماره‌ی دو هزار و صد و دوم

  ۱۸ دی ۱۴۰۱


داستان: «#پدر_آن_دیگری»

(فصل نوزدهم)

نویسنده: «#پرینوش_صنیعی»

خوانش: «#نازنین_تقی_زادیه»‌


موسیقی: «#فردین_خلعتبری»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید


hamibash.com/dastaneshab


#داستان_شب

@dastaneshab


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads