• 1 سال پیش

  • 148

  • 26:06

قسمتِ سوم: سفر با کشتی و رسیدن به لندن

مشیریه
1
1
0

قسمتِ سوم: سفر با کشتی و رسیدن به لندن

مشیریه
  • 26:06

  • 148

  • 1 سال پیش

توضیحات

لاپومون یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین کشتی‌های جنگی‌ِ نیروی سلطنتی بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم میلادی بود که در همه‌ی جنگ‌های دریایی خود با فرانسوی‌ها پیروز شده بود. حاجی‌بابا و محمدکاظم مسیر دریایی هیجان‌انگیزِ خود را تا انگلستان با این کشتی مجهز پیمودند. در جریان این سفر کشتی لاپومون غرق شد و این محصل تا مرز خفه شدن پیش رفتند اما به سلامت به لندن رسیدند.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads