• 5 ماه پیش

  • 51

  • 01:57
  • 01:57

  • 51

  • 5 ماه پیش

توضیحات

این دیباچه پرتوافکنی بر تاریکی های پادکستی است که اول هر ماه زاویه ای از زندگی راوی را روایت خواهد کرد.

این پادکست به یاری انتشارات مکارمی و پادکست شما که غریبه نیستید تهیه و تولید شده است.

اینستاگرام: @makaremi.ali , @shoma.ke


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads