• 1 سال پیش

  • 21

  • 01:31:07

قسمت 2 - آیات 20 تا آخر، پاسخ به سؤالات

تدبر در سوره جن
0
0
0

قسمت 2 - آیات 20 تا آخر، پاسخ به سؤالات

تدبر در سوره جن
  • 01:31:07

  • 21

  • 1 سال پیش

توضیحات

مرور اجمالی سوره، بیان آیات 20 تا آخر، پاسخ به سؤالات


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads