• 1 سال پیش

  • 39

  • 01:09:43

قسمت 1 - بیان فضای سخن سوره، بیان آیات 1 تا 19

تدبر در سوره جن
0
0
0

قسمت 1 - بیان فضای سخن سوره، بیان آیات 1 تا 19

تدبر در سوره جن
  • 01:09:43

  • 39

  • 1 سال پیش

توضیحات

بیان فضای سخن سوره، بیان آیات 1 تا 19


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads