• 9 ماه پیش

  • 27

  • 18:15

قسمت پنجم-نیم عشر اجرائی

کانال حقوقی ناصح مشفق
1
1
0

قسمت پنجم-نیم عشر اجرائی

کانال حقوقی ناصح مشفق
  • 18:15

  • 27

  • 9 ماه پیش

توضیحات

دوستان سلام.

خوش آمدید به پنجمین قسمت از مجموعه پادکست‌های حقوقی ناصح مشفق.

در این قسمت نکات کاربردی نیم عشر اجرائی رو با هم مرور خواهیم کرد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads