• 1 سال پیش

  • 511

  • 16:07

اپیزود هفدهم سقط خودبخودی و ...

لیمفوپاد
0
0
0

اپیزود هفدهم سقط خودبخودی و ...

لیمفوپاد
  • 16:07

  • 511

  • 1 سال پیش

توضیحات

خانم شکاری، خانمی جوان با شکایت از دست دادن بارداری اول در هفته های نخست بارداری و تست مثبت

Anti TPO


با صدای
مهزیار ابارشی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads