• 1 سال پیش

  • 484

  • 05:47

شفاکست، اپیزود اول

لیمفوپاد
0
توضیحات

شفاکست، موج دیگه ای از لیمفوپاده. شفا با صدای گرمش گوش دادن به نکات جدید پزشکی رو برامون آسون تر میکنه. شفاکست هر هفته یک اپیزود منتشر میکنه و درباره ی مباحث پایه ای پزشکی صحبت میکنه.


با صدای
شفا
شفاکست
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads