• 1 سال پیش

  • 481

  • 53:54

هشتم - تیپ شناسی ، شخصیت شناسی

یونگ خوانی
1
1
1

هشتم - تیپ شناسی ، شخصیت شناسی

یونگ خوانی
  • 53:54

  • 481

  • 1 سال پیش

توضیحات

تاریخچه روانشناسی بالینی - تفاوت شخصیت شناسی و تیپ شناسی - تست های کهن الگویی - یک پرسشنامه شخصیت چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟ روش نمونه گیری از فکر چیست ؟


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads