• 1 سال پیش

  • 109

  • 12:35

اپیزود دوم: پرسش و پاسخ

پادکست چارچوب
0
0
0

اپیزود دوم: پرسش و پاسخ

پادکست چارچوب
  • 12:35

  • 109

  • 1 سال پیش

توضیحات

یکی از سوالات پر تکراری که اکثر مراجعه‌کنندگان از مشاوران بیمه و کار می‌پرسند این است که اگر قرارداد نداشته باشیم و بخواهیم از این شرکت برویم برای اینکه حق و حقوق خود را کامل بگیرم، چگونه رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات کنیم یا درصورت اینکه کارفرما حق ما را نپردازد آیا راهی هست که بتوانیم از او شکایت کنیم؟

برای پاسخ به چنین سوالاتی می‌توانید اپیزود دوم پادکست چارچوب را گوش دهید.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads