• 1 سال پیش

  • 63

  • 09:33

اپیزود اول: شناخت قرارداد کار

پادکست چارچوب
1
1
0

اپیزود اول: شناخت قرارداد کار

پادکست چارچوب
  • 09:33

  • 63

  • 1 سال پیش

توضیحات

تا کنون شده که به دلیل ناآگاهی از حق و حقوق خود متحمل ضرر و زیان

شده باشید؟


به این مثال توجه کنید: فرض کنید شما بعنوان کارفرما، صمیمی‌ترین دوست

خود را برای شرکت یا سازمان خود استخدام می‌کنید، و به دلیل اعتمادی که دارید، قراردادی نمی‌بندید. پس از مدتها به این نتیجه میرسید که قطع همکاری کنید اما دوستتان از شما شکایت می‌کند؟

فکر می‌کنید هیئت تشخیص اداره کار به نفع چه کسی رای میدهند؟

عدم آگاهی از قوانین، بهای سنگینی دارد؛ به همین خاطر ما داخل پادکست چارچوب به هم کمک می‌کنیم تا بتوانیم آگاهی را بالا ببریمبا صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads