• 1 سال پیش

  • 109

  • 09:24

قسمت سی و سوم-- قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم(بخش سوم)

آموزش رایگان مالیات
2
2
1

قسمت سی و سوم-- قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم(بخش سوم)

آموزش رایگان مالیات
  • 09:24

  • 109

  • 1 سال پیش

توضیحات

قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم(بخش سوم)


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads