• 1 سال پیش

  • 95

  • 11:47

قسمت سی و یکم-- قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم

آموزش رایگان مالیات
4
4
1

قسمت سی و یکم-- قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم

آموزش رایگان مالیات
  • 11:47

  • 95

  • 1 سال پیش

توضیحات

 قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads