• 1 سال پیش

  • 17

  • 33:20

مدیریت احساسات در محل کار

گروه صنعتی پاکشو
2
2
0

مدیریت احساسات در محل کار

گروه صنعتی پاکشو
  • 33:20

  • 17

  • 1 سال پیش

توضیحات

هر چیزی را می‌توان از انسان گرفت؛ اما یک چیز را نه: آخرین آزادی‌های انسان برای برگزیدن نگرش خود در هر شرایطی؛ آزادی انتخاب راه خویش را

در زندگی شخصی، ممکن است واکنش‌تان نسبت به وضعیت‌های تنش‌زایی از این قبیل، فریاد زدن باشد یا اینکه در گوشه‌ای کز کنید و چند دقیقه‌ای به حال خودتان تأسف بخورید. اما این نوع رفتار در محل کار می‌تواند به طور جدی به اعتبار حرفه ای و همچنین به ثمربخش بودن‌ فعالیت‌هایتان آسیب برساند. برای بهتر شدن واکنش هایتان در محل کار با ما همراه باشید


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads