• 1 سال پیش

  • 3

  • 15:21
ترکمن - torkaman-4

ترکمن - torkaman-4

گروه پادکست فارسی
0
ترکمن - torkaman-4
  • 15:21

  • 3

  • 1 سال پیش

ترکمن - torkaman-4

گروه پادکست فارسی
0

توضیحات
ترکمنهای ایران را چقدر می‌شناسیم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads